Wetenschap

Cancer a Redox Disease

Cancer cells are universally disturbed in their electronic energy balance, an understanding that potentially revolutionises cancer therapy and prevention Dr. Mae-Wan Ho

Two opposing approaches to cancer therapy

We are losing the war on cancer, targeting specific cancer gene mutations does not work, and for good reasons (see [1] Personalized Medicine for Cancer Fact or Fiction? SiS 54). Not only are the mutations remarkably diverse, differing between individuals and between parts within a single tumour, cancer cells soon become resistant to new drugs.

There is growing realization that cancer is not primarily a genetic disease, but an epigenetic response to chronic stress [2] (Cancer an Epigenetic Disease, SiS 54). Redundancy in diverse signalling pathways means that many different ‘adaptive’ mutations can enable cells to survive and multiply, predisposing them to malignant transformation.

http://www.i-sis.org.uk/Cancer_a_Redox_Disease.php

 

Samenvatting Genen onderzoek, uitgevoerd door Taueret Laboratories

Dit laboratorium is leider op het gebied van wetenschappelijke studies naar genen.

In deze 8 weken durende studie, werden 60 personen van gemiddeld 35 jaar, in een dubbel blind control onderzoek getest. Deze personen hadden geen gezondheidsuitdagingen en waren voor 92% Kaukasiër. Ze dronken, met uitzondering van controle groep, dagelijks 30 ml geconcentreerde redox moleculen.

Resultaat aan eind van de 8 weken was dat er 20 – 31% verschil in genexpressie in vijf signalerende pathways/reactieketens.  Na 8 weken gebruik van de redox moleculen resulteerde dit in stabiele expressieveranderingen in de genen.

De onderstaande 5 genen zijn onderzocht;

  • activeren van het immuunsysteem
  • het activeren van vasculair gezondheidsonderhoud en elasticiteit  van de vaten en verminderen van hartziekten
  • potentiële spijsverteringsverbeteringt door stijgende enzymproductie en het beperken van indigestie
  • hormoon activeringsroute activering
  • vermindering van ontstekingen en verbeterde immuun-tolerantie

Deze genen zijn essentieel in de gezondheid van de mens en spelen een vitale rol in vijf gebieden voor de menselijke gezondheid en tientallen pathways. Pathway-signaleringsgenen zijn uniek omdat ze het potentieel hebben om een groot aantal biologische responsen te beïnvloeden. Denk hierbij aan insuline aansturing, ruggenmerg letsel, pre implantatie van embryo, onvruchtbaarheid, wiegendood syndroom en schildklier stimulerend hormoon.

Er was een duidelijk verschil te zien tussen de gebruikers en de placebo groep.

De effecten zijn niet specifiek voor ras, geslacht of leeftijd en werden waargenomen in alle geteste populaties

Het feit dat iedereen positief reageerde op de inname van de redox signaleringsmoleculen is uniek!

Studie op DNA niveau is ZEER kostbaar vandaar dat men een beperkt aantal genen in een groep van 60 personen heeft gedaan. De resultaten zijn echter zeer uitzonderlijk.