Informatie

Reindun ziet bij haar levend bloed onderzoek dat onze cellen blij worden van Asea.

Hieronder een filmpje van de invloed van extra redox moleculen op ons bloed.

Een wat meer technische uitleg over wat redox moleculen zijn.

Op dezelfde manier dat cellen de bouwstenen van het lichaam zijn, zijn Redox-signaalmoleculen de bouwstenen van onze cellen. Ze zijn de kleinste gemene deler voor onze gezondheid – ze hebben zelfs invloed op de expressie van ons DNA. Redox-signaal moleculen zijn combinaties van vier soorten atomen – waterstof, zuurstof, chloride en stikstof – en zijn erg klein, bestaand uit slechts twee tot vier atomen. Ze kunnen naar alle delen van het lichaam reizen en zelfs de bloed-hersenbarrière oversteken.

De term Redox verwijst naar reductie en oxidatie: twee tegenovergestelde chemische reacties die voorkomen wanneer elektronen van het ene atoom naar het andere worden doorgegeven. Er vinden letterlijk miljoenen van deze chemische reacties, elke seconde, in ons lichaam plaats: ze zijn wat ons in leven houdt.

Redox-signalerende moleculen zijn verantwoordelijk voor het reguleren van al deze chemische reacties.