Informatie

Een wat meer technische uitleg over wat redox moleculen zijn.

Op dezelfde manier dat cellen de bouwstenen van het lichaam zijn, zijn Redox-signaalmoleculen de bouwstenen van onze cellen. Ze zijn de kleinste gemene deler voor onze gezondheid – ze hebben zelfs invloed op de expressie van ons DNA. Redox-signaal moleculen zijn combinaties van vier soorten atomen – waterstof, zuurstof, chloride en stikstof – en zijn erg klein, bestaand uit slechts twee tot vier atomen. Ze kunnen naar alle delen van het lichaam reizen en zelfs de bloed-hersenbarrière oversteken.

De term Redox verwijst naar reductie en oxidatie: twee tegenovergestelde chemische reacties die voorkomen wanneer elektronen van het ene atoom naar het andere worden doorgegeven. Er vinden letterlijk miljoenen van deze chemische reacties, elke seconde, in ons lichaam plaats: ze zijn wat ons in leven houdt.

Redox-signalerende moleculen zijn verantwoordelijk voor het reguleren van al deze chemische reacties.

Onze cellen, we hebben er triljoenen van!

Gezondheid op cel niveau der levende wezen, plant,dier of mens die cellen heeft, heeft redox moleculen. Deze zijn de basis voor gezondheid.