Over mij

Op deze website vind u informatie voor iedereen die zich breder wil informeren dan de reguliere geneeskunde. Noem het alternatief, complementair of integraal.  Hoe kan je je het zelf herstellend vermogen van je lichaam ondersteunen? En wat gebeurt er als je je meest bijzondere bezit, je lichaam, een optie geeft om zelf aan het werk te gaan. Niemand weet zo goed wat je nodig hebt als je lijf.

Objectieve, onderbouwde informatie over (preventieve) gezondheid. HOE WORDT IK GEZOND OUD(ER)?!